UNICEF Raport Roczny 2018 | Kluczowe projekty

Kluczowe projekty

Pomoc dla Syrii

Pomoc dla SyriiSyria© UNICEF/UN0276430/Delil Souleiman

Wojna trwa już 8 lat. Od początku konfliktu UNICEF Polska niesie pomoc dzieciom w Syrii oraz tym, które zmuszone były opuścić kraj. W 2018 roku Polacy przekazali na pomoc ofiarom wojny ponad 2 mln złotych. Zebrane środki przeznaczone zostały na zakup leków, odzieży i koców. Wspieraliśmy finansowo rodziny, zapewnialiśmy najmłodszym dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, edukacji, organizowaliśmy dostawy wody pitnej i żywności. Wraz z organizacjami partnerskimi dotarliśmy do dzieci w Syrii i krajach ościennych z akcjami szczepień przeciwko polio.

UNICEF apelował do walczących stron - tych, które mają wpływ i tych zaangażowanych w kwestie polityczne, aby potrzeby najmłodszych były traktowane priorytetowo w stosunku do celów politycznych, wojskowych i strategicznych.

W ramach prowadzonej kampanii na rzecz dzieci w Syrii kontynuowaliśmy także realizację projektu edukacyjno-fundraisingowego "Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!"

Celem akcji było rozbudzenie wśród młodych ludzi świadomości, czym jest wojna i w jaki sposób wpływa na życie dziecka. Przygotowane materiały edukacyjne pokazywały, jak wygląda życie dzieci mieszkających w oblężonym kraju, jakie są ich potrzeby oraz w jaki sposób UNICEF niesie pomoc. Akcję wsparło prawie 600 szkół i przedszkoli. Zaangażowanych było ponad 100 tysięcy dzieci, a na działania pomocowe zebraliśmy ponad 400 tysięcy złotych.

W pomoc na rzecz dzieci, które ucierpiały w wyniku wojny w Syrii włączył się także Rząd Polski przekazując dotację w łącznej kwocie ponad 4,6 mln złotych na realizację projektów w obozach dla uchodźców Azraq i Za’atari w Jordanii. Od października do grudnia 2018 roku objęto opieką medyczną 15 716 dzieci i młodych ludzi w wieku od 1 miesiąca do 17 roku życia, a 1 070 młodych ludzi w wieku 16-24 lata skorzystało ze szkoleń adaptacyjnych i zawodowych. W grudniu 2018 roku zakupiono ciepłe ubrania dla 3 660 dzieci w wieku 5 – 14 lat.

W latach 2017-2018 na wniosek UNICEF Polska otrzymaliśmy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów łączną kwotę ponad 6,6 mln złotych na programy pomocowe dla uchodźców z Syrii przebywających w Jordanii w obozach Za’atari i Azraq. Wspólnie staramy się, aby pokolenie dzieci żyjących obecnie w Syrii i obozach dla uchodźców w krajach ościennych, nie było pokoleniem straconym. Dajemy im szansę na dzieciństwo i lepszą przyszłość.

Nadal możesz pomóc

Pomoc dla Jemenu

Pomoc dla JemenuJemen© UNICEF/UN0276455/Almahbashi

Trwająca od 2015 roku wojna powoduje, że sytuacja dzieci w Jemenie staje się coraz gorsza. Infrastruktura cywilna, w tym systemy wodno-sanitarne, szkoły i ośrodki medyczne zostały zaatakowane. Brakuje podstawowych produktów. Najbardziej cierpią dzieci, ponieważ ich potrzeby medyczne, edukacyjne i ochronne często są pomijane.

W Jemenie niemal każde dziecko, aby przeżyć jest zdane na pomoc humanitarną.

UNICEF niesie pomoc żywnościową, aby uratować dzieci przed śmiercią głodową. Organizacja od lat z powodzeniem stosuje w leczeniu niedożywienia wysokokaloryczną pastę terapeutyczną złożoną ze zmielonych orzeszków ziemnych oraz mleko terapeutyczne dla najmłodszych. Leczymy dzieci, które zachorowały na cholerę, stosując specjalne saszetki ORS, czyli sole nawadniające, zawierające glukozę i składniki mineralne.

W związku z dramatyczną sytuacją zaapelowaliśmy o szczególne wsparcie dla najmłodszych, którzy tracą życie w wyniku kryzysów humanitarnych. Apel spotkał się z ogromnym zrozumieniem ze strony polskich Darczyńców. W wyniku akcji udało się pozyskać ponad 800 tysięcy złotych.

Nadal możesz pomóc

Uratuj dziecko w Sudanie Południowym

Uratuj dziecko w Sudanie PołudniowymSudan© UNICEF/UN0272249/Campeanu

Liczne konflikty nękają Sudan Południowy od lat, sprawiając, że dzieci cierpią z powodu niedożywienia, przemocy i ciągłego chaosu. Nie funkcjonują szpitale, punkty medyczne i szkoły. Nadzieja na lepszą przyszłość, jaką przyniosło uzyskanie niepodległości w 2011 roku, była chwilowa. W 2013 roku wybuchła wojna domowa, która zniweczyła możliwość rozwoju i szanse na lepszą przyszłość.

"Historia cierpiącego z głodu Lemiego głęboko mnie poruszyła. Nie zgadzam się, aby w XXI wieku dzieci umierały z głodu. Musimy działać tu i teraz" – powiedział Artur Żmijewski, Ambasador Dobrej Woli UNICEF, który po raz kolejny włączył się w działania UNICEF i zaapelował o pomoc dla niedożywionych dzieci w Sudanie Południowym.

Dzięki wsparciu Darczyńców UNICEF Polska zgromadziliśmy prawie 1,5 mln złotych, co pozwala zapewnić m.in. odpowiednie terapie dla skrajnie niedożywionych dzieci, wyposażenie ośrodków zdrowia w leki i sprzęt oraz szkolenia dla personelu medycznego.

Nadal możesz pomóc

Więcej niż Dzień

Więcej niż DzieńWięcej niż Dzień© UNICEF/UN0148803/van Oorsouw

UNICEF Polska, poprzez akcję Więcej niż Dzień zbierał fundusze na pomoc ratującą życie noworodków oraz opiekę okołoporodową dla matek i kobiet w ciąży.

Każdego dnia na całym świecie umiera 7000 noworodków – większość z nich z powodów, którym łatwo zapobiec. Proste, przystępne rozwiązania istnieją, ale nie docierają do najbardziej potrzebujących matek oraz ich dzieci – mieszkających w trudno dostępnych miejscach, żyjących w skrajnych warunkach. Ze wszystkich nierówności społecznych, właśnie ta może okazać się najbardziej fundamentalna. Żadne dziecko nie powinno tracić matki, przychodząc na świat. Żaden rodzic nie powinien doświadczyć uczucia rozpaczy po stracie dziecka, czy też poczucia niemocy w sytuacji jego cierpienia. Szczególnie, gdy opieka, która mogłaby temu zapobiec, istnieje.

Kampanię wsparła aktorka i Ambasador Dobrej Woli UNICEF Magdalena Różczka. Zachęcała do wsparcia naszych działań na rzecz najmłodszych poprzez stronę unicef.pl/ratujedziecko.

W ramach wiosennej akcji dedykowanej ratowaniu życia noworodków oraz opiece medycznej dla ich mam Darczyńcy UNICEF Polska przekazali w 2018 roku ponad 800 tysięcy złotych.

Więcej o akcji

Wszystkie Kolory Świata

Wszystkie Kolory ŚwiataWszystkie Kolory Świata© UNICEF

W semestrze zimowym roku szkolnego 2018/2019 zrealizowaliśmy V edycję akcji „Wszystkie Kolory Świata”, jednego z najbardziej popularnych projektów edukacyjnych UNICEF. Celem projektu było zwiększenie wiedzy uczniów na temat sytuacji dzieci w różnych regionach świata, zapoznanie ich z działalnością UNICEF oraz uwrażliwienie na problemy rówieśników mieszkających w krajach rozwijających się. Projekt miał także kształtować wśród dzieci i młodzieży postawę tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazać, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne. Akcja miała także charakter pomocowy – jej celem było zebranie środków na ratowanie życia dzieci w najbiedniejszych krajach świata. Uczniowie zaangażowani w projekt projektowali, a następnie szyli szmaciane laleczki, które zostały przekazane w zamian za darowiznę zaproszonym gościom na wydarzeniu wieńczącym projekt w placówce.

W projekcie wzięły udział 953 placówki, które z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do zadań. Dzięki pracy włożonej przez nauczycieli, uczniów, opiekunów, całe rodziny dzieci oraz przedstawicieli społeczności lokalnej, pozyskaliśmy ponad 780 tysięcy złotych na zakup szczepionek dla najbardziej potrzebujących dzieci z całego świata. Wyjątkowy finał akcji, w którym uczestniczył Pan Dyrektor Marek Krupiński wraz z Łukaszem Nowickim Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF, odbył się w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie.

Więcej o akcji

Miasto Przyjazne Dzieciom

Miasto Przyjazne Dzieciom

Program UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom działa od 20 lat na całym świecie, obejmując swym zasięgiem ponad 1 000 miast. Nadrzędnym celem Programu jest praktyczna implementacja założeń Konwencji o prawach dziecka na szczeblu lokalnym.

Program oficjalnie został zainaugurowany 3 września 2018 roku. Pierwszym ośrodkiem miejskim, który wziął udział w pilotażowym programie, jest Gdynia. UNICEF Polska i władze miasta Gdyni podpisały uroczyste porozumienie stron i Gdynia stała się uczestnikiem Programu Miasto Przyjazne Dzieciom. Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom będzie mogła otrzymać, jeśli zrealizuje działania założone w Programie.

Do Programu zostało także włączone kolejne miasto - Grodzisk Mazowiecki, który jest na etapie przygotowywania diagnozy sytuacji dzieci oraz dokumentów umożliwiających dalsze uczestnictwo w procedurze projektowej.

Więcej o programie

ZaWody dla Afryki

ZaWody dla Afryki

Wiosną 2018 roku UNICEF Polska zaprosił wszystkie placówki edukacyjne do włączenia się w projekt „zaWODY dla AFRYKI”. Celem projektu było przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka, wskazanie regionów świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony, a także kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody. UNICEF przygotował specjalne materiały dydaktyczne, które umożliwiły nauczycielom, pracującym z dziećmi i młodzieżą w różnych grupach wiekowych, przeprowadzenie interesujących zajęć o znaczeniu wody dla organizmu człowieka oraz przyczynach i skutkach utrudnionego dostępu do wody pitnej na świecie.

W projekcie wzięło udział ponad 650 szkół i przedszkoli z Polski. W lekcjach poświęconych wodzie uczestniczyło 75 tysięcy dzieci. Część z nich wzięła także udział w ogólnopolskim konkursie, którego celem było przygotowanie projektu „Kodeksu Oszczędzania Wody”. 10 najwyżej ocenionych prac zostało nagrodzonych zestawami gier i książek, ufundowanych przez partnera projektu – właściciela marki Cisowianka.

Więcej o programie

Klub Szkół UNICEF

Klub Szkół UNICEF

Placówki edukacyjne, które chcą współpracować z UNICEF regularnie włączają się w prace Klubu Szkół UNICEF. Dzięki uczestniczeniu w tej inicjatywie, szkoły dowiadują się więcej o pomocy humanitarnej i działaniach prowadzonych przez UNICEF w krajach rozwijających się. Do końca 2018 roku w działania Klubu Szkół UNICEF włączyło się prawie 2300 szkół z Polski.

Prace Klubu Szkół UNICEF w 2018 roku skoncentrowane były na prezentowaniu marzeń dzieci z całego świata oraz działań UNICEF mających na celu realizację tych marzeń. Szkoły zaangażowane w działania Klubu otrzymywały co miesiąc specjalnie dedykowane materiały, które wykorzystywały do przygotowania gazetki ściennej tzw. „kącika UNICEF” oraz materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zająć z uczniami.

Więcej o programie

Dzieci w Polsce

Dzieci w Polsce

Serwis DzieciwPolsce.pl zawiera dane statystyczne oraz analizy z różnych obszarów tematycznych m.in. demografii, edukacji i zdrowia. W serwisie można także znaleźć bieżące informacje dotyczące zmian ustawodawczych oraz działań prowadzonych przez instytucje publiczne na rzecz dzieci.

Więcej o programie

Biegam Dobrze

Biegam Dobrze

Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny liczne grono biegaczy razem z Drużyną UNICEF wystartowało w akcji „Biegam Dobrze” i przyczyniło się do pomocy dzieciom w sytuacjach kryzysowych. Podczas 40. Maratonu Warszawskiego, 13. Półmaratonu Warszawskiego oraz Biegu na 5 w ramach ścieżki charytatywnej, chęć wsparcia UNICEF wyraziły 84 osoby, które łącznie zebrały na swoich zbiórkach prawie 27 tysięcy złotych.

Więcej o programie