UNICEF Raport Roczny 2018 | Nasza misja

Nasza misja

Jesteśmy organizacją humanitarną i rozwojową, która została powołana przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1946 roku, aby działać na rzecz dzieci na całym świecie. UNICEF niesie pomoc dzięki wsparciu Darczyńców. Globalnie prawie 90% z otrzymanych środków jest przeznaczane bezpośrednio na programy pomocowe.

Zaangażowanie Darczyńców w 2018 roku pozwoliło UNICEF zapewnić ratujące życie wsparcie dzieciom w prawie 300 sytuacjach kryzysowych, w tym:

  • 87 kryzysach zdrowotnych, takich jak epidemia wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga;
  • 68 kryzysach społeczno-politycznych, takich jak gwałtowne konflikty w Syrii, Jemenie i północno-wschodniej Nigerii;
  • 80 katastrofach naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi i ekstremalne zjawiska pogodowe;
  • 22 kryzysach żywieniowych, w krajach takich jak Sudan Południowy i Jemen, gdzie występuje alarmujący poziom skrajnego niedożywienia wśród dzieci.

Misja© UNICEF/Karin Schermbrucker

Kluczowe działania humanitarne UNICEF i partnerów obejmowały:

  • Zapewnienie wsparcia psychospołecznego 3,6 mln dzieci;
  • Dotarcie z dostępem do bezpiecznej wody do ponad 43 mln ludzi;
  • Zapewnienie leczenia ciężkiego ostrego niedożywienia (SAM) 3,4 mln dzieci;
  • Zaszczepienie przeciwko odrze 19,6 mln dzieci w wieku od 6 miesięcy do 15 lat;
  • Zapewnienie formalnej i nieformalnej edukacji, w tym nauczania wczesnoszkolnego, 6,9 mln dzieci w wieku szkolnym;
  • Dostarczenie ponad 24,7 mln dawek szczepionek do 19 krajów.

Misja© UNICEF/UN0248440/Watad

Istotnym elementem działań UNICEF są programy pomocy dzieciom prowadzone w terenie, w krajach rozwijających się. W Polsce, jak w innych krajach rozwiniętych, działa Komitet Narodowy UNICEF. Do zadań statutowych komitetu należy reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa, działanie na rzecz respektowania ich praw oraz gromadzenie funduszy na projekty pomocy dzieciom prowadzone przez UNICEF w krajach rozwijających się.

Od 2002 r. Polski Komitet Narodowy skupia swoje działania na niesieniu pomocy dzieciom w najuboższych krajach świata. Oprócz tego monitoruje implementację Konwencji o prawach dziecka oraz realizuje programy edukacyjne angażujące tysiące szkół w Polsce, współpracuje ze światem biznesu i kultury, zawsze na pierwszym miejscu stawiając potrzeby dzieci. W roku 2018 nasze działania skupiliśmy na programach pomocowych dla dzieci w Syrii, Jemenie i Sudanie Południowym (oznaczone na mapie kolorem granatowym). Zebraliśmy również środki niecelowe, które zostały przekazane w miejsca wymagające najpilniejszego wsparcia.

Obszar działań pomocowych UNICEF na świecie

Mapa

Jak pomagać

UNICEF nie jest finansowany przez ONZ i dlatego potrzebuje wsparcia Darczyńców, aby nieść pomoc dzieciom.

icon
Wpłata online
na unicef.pl
icon
Wpłata na konto:
15 1020 1013 0000 0102 0005 8362
icon
Regularna pomoc
na unicef365.pl
icon
Przekazanie 1% podatku
na numer KRS 0000 107 957
icon
Zakup Prezentów bez Pudła
na prezentybezpudla.pl
icon
Zorganizowanie zbiórki
na Facebooku
icon
Zorganizowanie zbiórki
w ramach programu "Biegam Dobrze"
icon
Zaangażowanie szkoły
na unicef.pl/wspolpraca-ze-szkolami
icon
Partnerstwo biznesowe
na unicef.pl/biznes
icon