UNICEF Raport Roczny 2018 | O raporcie

O raporcie

Jemen© UNICEF/UN0188077/Fuad

Raport, który przekazujemy w Państwa ręce, powstał dzięki pracy wielu osób z naszej organizacji i spoza niej. Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie i zaangażowanie. W szczególności:

  • Annie Lewandowskiej
  • Izabeli Litwiniak
  • Halinie Ostaszewskiej
  • Przemysławowi Wilkowi

Dziękujemy
Katarzyna Knaś
Monika Dąbrowska

Kontakt

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF
Adres: ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa
Telefon: (48 22) 568 03 00
Fax: (48 22) 568 03 01
E-mail: unicef@unicef.pl
NIP: 527-23-76-153
KRS: 0000107957
Godziny otwarcia biura: poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00