Nasza misja

Misja© UNICEF/Karin Schermbrucker

UNICEF działa w ponad 190 krajach świata. W sytuacjach kryzysowych jest pierwszą organizacją pojawiającą się na miejscu i ostatnią, która je opuszcza. UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, dziecko ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

Każde dziecko ma szansę na przeżycie i rozwój
Każde dziecko się uczy
Każde dziecko jest chronione przed przemocą i wykorzystaniem
Każde dziecko żyje w bezpiecznym i czystym otoczeniu
Każde dziecko ma równe szanse w życiu

Kiedy kraj dotyka katastrofa naturalna lub konflikt zbrojny, wówczas dzieci cierpią najbardziej.

Obecnie co czwarte dziecko na świecie żyje w kraju objętym konfliktem zbrojnym lub dotkniętym katastrofą naturalną. To fakt, który powinien mocno wstrząsnąć każdym z nas. Przyszłość tych dzieci jest bardzo niepewna.

Niestety liczba krajów dotkniętych konfliktem jest największa od czasu przyjęcia Konwencji o prawach dziecka w 1989 roku. Dziewięć lat wojny w Syrii spowodowało, że w potrzebie pozostaje prawie 5 milionów dzieci, a ponad 2,5 miliona najmłodszych żyje jako uchodźcy. Od 5 lat toczy się konflikt w Jemenie, który spowodował, że kryzys humanitarny w tym kraju uważany jest za jeden z największych na świecie.

W wyniku toczących się konfliktów, na całym świecie wysiedlonych zostało ponad 30 milionów dzieci. Wiele z nich zostało zniewolonych, sprzedanych, wykorzystanych. Wiele żyje bez oficjalnego statusu imigracyjnego lub dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej.

Od kryzysu Rohingja w Bangladeszu po gwałtownie nasilający się kryzys humanitarny w Sahelu. Brak bezpieczeństwa, klęski głodu, katastrofy naturalne i ekstremalne zjawiska pogodowe dotykają społeczności na całym świecie. Najbardziej zagrożona jest ludność utrzymująca się z rolnictwa, hodowli zwierząt i rybołówstwa.

Ponad pół miliarda dzieci żyje obecnie na obszarach o bardzo wysokim poziomie zagrożenia powodziowego, a prawie 160 milionów na obszarach zagrożonych suszą.

W obliczu stojących wyzwań, UNICEF wraz z partnerami niósł w 2019 roku wsparcie dzieciom w sytuacjach kryzysowych w 61 krajach. W pierwszych ośmiu miesiącach zeszłego roku zapewniliśmy pomoc humanitarną prawie 29 milionom dzieci. W Jemenie zapewniliśmy wsparcie psychologiczne prawie 400 tysiącom dzieci i ich rodzinom. W Iraku i Libanie działaliśmy na rzecz poprawy dostępu do wody i urządzeń sanitarnych w obozach dla uchodźców syryjskich. W Nigrze, jednym z najbiedniejszych krajów świata, dostarczaliśmy żywność terapeutyczną stosowaną w leczeniu niedożywienia, niezbędną pomoc medyczną i leki oraz wodę.

Jak pomagać

UNICEF nie jest finansowany przez ONZ i dlatego potrzebuje wsparcia Darczyńców, aby nieść pomoc dzieciom.

icon
Wpłata online
na unicef.pl
icon
Wpłata na konto:
15 1020 1013 0000 0102 0005 8362
icon
Regularna pomoc
na unicef365.pl
icon
Przekazanie 1% podatku
na numer KRS 0000 107 957
icon
Zakup Prezentów bez Pudła
na prezentybezpudla.pl
icon
Zorganizowanie zbiórki
na Facebooku
icon
Zorganizowanie zbiórki
w ramach programu "Biegam Dobrze"
icon
Zaangażowanie szkoły
na unicef.pl/wspolpraca-ze-szkolami
icon
Partnerstwo biznesowe
na unicef.pl/biznes
icon