Kluczowe projekty

Pomoc dla Nigru

Pomoc dla NigruPomoc dla Nigru© UNICEF / El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

Na początku listopada 2019 roku UNICEF Polska rozpoczął akcję „Pomoc dla Nigru”. Celem akcji jest ratowanie dzieci umierających z głodu w jednym z najbiedniejszych krajów świata.

Ponad 380 tysięcy dzieci poniżej 5. roku życia cierpi w Nigrze na skutek ciężkiego ostrego niedożywienia, czyli stanu bezpośrednio zagrażającego życiu najmłodszych. Wiele z nich ma osłabioną odporność i cierpi na inne choroby, takie jak zapalenie płuc, biegunka czy malaria.

Maleńka Omara jest jednym dzieci cierpiących na syndrom ciężkiego ostrego niedożywienia. Kiedy rozpoczynaliśmy akcję pomocową, ważyła zaledwie 3,4 kg! Kampanię, w której apelujemy o pomoc, wsparł Łukasz Nowicki, Ambasador Dobrej Woli UNICEF, który sytuację dzieci w Nigrze widział na własne oczy.

Środki przekazane przez Darczyńców z Polski zostały przeznaczone między innymi na:

  • żywność terapeutyczną i leczenie niedożywienia u dzieci,
  • suplementację witaminą A i żelazem,
  • zakup tabletek odrobaczających,
  • szczepienia przeciwko odrze,
  • zapewnienie dostępu do czystej wody, sanitariatów i zestawów higienicznych.

Nasz apel spotkał się z ogromnym odzewem Darczyńców. Tylko do końca 2019 roku udało się zebrać ponad 1,8 miliona złotych! Każdy może uratować zdrowie i życie dziecka w Nigrze. Wystarczy tak niewiele, aby wesprzeć najbardziej potrzebujących. Albo my albo nikt!

Akcję kontynuujemy w 2020 roku. Pomóc można poprzez stronę unicef.pl/niger.

Nadal możesz pomóc

Pomoc dla Jemenu

Pomoc dla JemenuPomoc dla Jemenu© UNICEF / Al Ghabri

W Jemenie wojna trwa ponad 5 lat. Ofiarami konfliktu są również dzieci. Jednym z nich jest maleńka Doa, którą przedstawiliśmy Darczyńcom w materiałach UNICEF Polska z apelami o pomoc. W Jemenie niemal każde dziecko, aby przeżyć, jest zdane na pomoc humanitarną. Wsparcie ze strony UNICEF oraz innych organizacji dosłownie ratuje im życie, dając promyk nadziei.

Wsparcie Darczyńców UNICEF Polska pozwala finansować w Jemenie pomoc żywnościową dla dzieci cierpiących na skutek niedożywienia, wyposażać ośrodki zdrowia w leki i sprzęt, przeprowadzać operacje ratujące życie dzieci rannych w konflikcie zbrojnym. Pomoc umożliwia też realizację programów szczepień i zapewnienie rodzinom czystej wody pitnej.

W 2019 roku polscy Darczyńcy hojnie odpowiedzieli na apel o pomoc dla dzieci w pogrążonym w wojnie Jemenie. W ramach kampanii udało się zebrać aż 1,9 miliona złotych!

Akcja „Pomoc dla Jemenu” kontynuowana jest w 2020 roku. Aby pomóc, wejdź na unicef.pl/jemen.

Nadal możesz pomóc

Pomoc dla Syrii

Pomoc dla SyriiPomoc dla Syrii© UNICEF /

Wojna w Syrii trwa już 9 lat. Skutki brutalnego konfliktu w szczególności dotykają najmłodszych. Ostatni rok był dla dzieci najbardziej krwawy. Eskalacja walk w północno-wschodniej części kraju, trwająca od października 2019 roku, przypomina jak dotkliwy i dalekosiężny wpływ wywarła wojna na 5 milionów dzieci w całym kraju. Pracownicy UNICEF skupiają się na zapewnieniu dostępu do wody, gotowej do spożycia żywności, zestawów higienicznych, szczepionek przeciw polio i odrze, zapewnieniu opieki oraz niezbędnej edukacji. Kiedy na Bliskim Wschodzie pojawia się zima, potrzeby stają się jeszcze bardziej pilne. Niezbędne jest zaopatrzenie najmłodszych w zestawy odzieży zimowej oraz koce termiczne.

W 2019 roku Polacy przekazali 383 tysiące złotych na pomoc dzieciom z Syrii. Potrzeby są jednak ogromne i dlatego cały czas apelujemy o wsparcie. Darowiznę można przekazać poprzez stronę unicef.pl/syria.

Nadal możesz pomóc

Uratuj dziecko w Sudanie Południowym

Uratuj dziecko w Sudanie PołudniowymSudan© UNICEF/UN0272249/Campeanu

Wojna w Sudanie Południowym, a w konsekwencji kryzys żywnościowy, który dotknął 60% mieszkańców kraju spowodowały, że wiele dzieci i ich rodzin cierpiało z głodu. Brak bezpieczeństwa i dostępu do czystej wody sprawił, że ponad 4 mln ludzi musiało opuścić swoje domy. Nie funkcjonowały szpitale, punkty medyczne i szkoły.

W listopadzie 2018 roku UNICEF Polska rozpoczął akcję „Uratuj dziecko w Sudanie Południowym”. Celem kampanii było zebranie środków na zakup żywności terapeutycznej przeznaczonej do leczenia niedożywienia u dzieci, leków i sprzętu dla ośrodków zdrowia oraz na szkolenia personelu medycznego. Wsparcia dla prowadzonych działań udzielił Ambasador Dobrej Woli UNICEF, Artur Żmijewski. Po raz kolejny nie zawiedli również nasi wspaniali Darczyńcy. Ich hojność i otwarte serca pozwoliły zebrać do końca 2019 roku ponad 2,8 miliona złotych na pomoc dla dzieci w Sudanie Południowym. Pracownicy UNICEF cały czas są na miejscu i niosą niezbędną pomoc.

Nadal możesz pomóc

Więcej niż Dzień

Więcej niż DzieńWięcej niż Dzień© UNICEF/UN0148803/van Oorsouw

W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił niezaprzeczalny postęp w ratowaniu życia dzieci. Niestety, umieralność noworodków na świecie jest niepokojąco wysoka, zwłaszcza w krajach najuboższych. Od maja 2018 roku UNICEF Polska prowadził akcję „Więcej niż Dzień”, której celem było wsparcie działań na rzecz ratowania życia noworodków na świecie. Kampanię wsparła Magdalena Różczka, Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Pomóc można było, wchodząc na stronę dedykowaną akcji i przekazując darowiznę.

W 2019 roku podsumowaliśmy działania. Darczyńcy z Polski po raz kolejny hojnie odpowiedzieli na nasz apel, przekazując 870 tysięcy złotych.

Środki przeznaczone zostały na pomoc noworodkom w pierwszych momentach życia poprzez:

  • Szkolenia i zapewnienie w ośrodkach medycznych wystarczającej liczby lekarzy, pielęgniarek i położnych doświadczonych w opiece nad noworodkami i wcześniakami;
  • Zapewnienie matkom i ich nowo narodzonych dzieciom dostępu do sprzętu medycznego, ratujących życie leków, czystej wody, mydła i elektryczności;
  • Wsparcie dziewcząt, matek i rodzin w dostępie do wysokiej jakości opieki medycznej.

Nadal możesz pomóc

Fundraiserzy UNICEF Polska

Fundraiserzy i Fundraiserki UNICEF Polska to młodzi, uśmiechnięci ludzie w niebieskich kamizelkach UNICEF. Można ich spotkać m.in. w sklepach, galeriach handlowych, klubach fitness czy kinach na terenie Warszawy i okolic. Pod koniec 2019 roku grupę fundraiserów tworzyło 16 pełnych pasji i chęci pomocy dzieciom osób. Podczas spotkania z nimi można było dowiedzieć się w jakich miejscach na świecie UNICEF prowadzi działania pomocowe, kto to jest stały darczyńca, a także jak można dołączyć do wyjątkowego programu UNICEF365. Bardzo intensywnym czasem dla naszych fundraiserów był okres przedświąteczny i możliwość spotkania się z Państwem w sklepach CCC Shoes & Bags.

Niezmiennie, jak w poprzednich latach, współpracowaliśmy z zespołami Przedstawicieli UNICEF w różnych miastach w Polsce m.in. w Trójmieście, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, którzy odwiedzali naszych Darczyńców w ich domach i zachęcali do zaangażowania się w regularne wsparcie działań UNICEF.

Ponadczasowi

Ponadczasowi

Program PONADCZASOWI uświadamia Polakom jak ważne jest sporządzanie testamentów i zabezpieczenie swoich bliskich. UNICEF Polska zachęca, aby przyczyniać się do tworzenia lepszego świata dla najbardziej potrzebujących dzieci i nieść pomoc również za pośrednictwem zapisów testamentowych. Od września 2018 roku 8 604 osoby dołączyły do programu. Większość z nich to stali Darczyńcy UNICEF Polska. Program PONADCZASOWI uzyskał też zainteresowanie dzięki kampaniom reklamowym w prasie, radiu, Internecie oraz podczas bezpośrednich spotkań z seniorami.

Więcej o programie

Miasto Przyjazne Dzieciom

Miasto Przyjazne Dzieciom dba o swych najmłodszych obywateli, jest świadome ich potrzeb i praw oraz stara się zagwarantować im optymalne warunki życia i rozwoju.

Inicjatywa Miast Przyjaznych Dzieciom została zapoczątkowana przez UNICEF w 1996 roku. Przez 23 lata w działania włączono około 30 milionów dzieci z ponad 4 tysięcy miast na całym świecie. Głównym celem inicjatywy jest praktyczna implementacja założeń Konwencji o prawach dziecka na szczeblu lokalnym. W Polsce program Miasto Przyjazne Dzieciom został zainaugurowany w 2018 roku. Opiera się na zaangażowaniu samorządu, dzieci oraz Partnerów tj. lokalnych organizacji pozarządowych, firm oraz mediów. Pierwszym ośrodkiem miejskim, który wziął udział w pilotażowym programie była Gdynia. Kolejnymi, zgłaszającymi chęć przystąpienia do inicjatywy, były Grodzisk Mazowiecki, Sopot, Chorzów i Konin.

Każdy z przystępujących ośrodków miejskich zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy sytuacji dzieci w mieście, stworzenia planu działań na rzecz najmłodszych oraz podjęcia szeregu działań edukacyjnych i aktywizujących młodych ludzi. Realizowane w poszczególnych miastach działania na bieżąco są konsultowane z UNICEF Polska i poddawane analizie służącej wypracowaniu jak najlepszego modelu programu dla polskich miast.

Chcielibyśmy, aby inicjatywa Miast Przyjaznych Dzieciom łączyła rządy, decydentów, organizacje pozarządowe, sektor biznesowy, świat akademicki, media oraz – co najważniejsze – dzieci i młodych ludzi, chcących tworzyć miasta i społeczności bardziej przyjazne najmłodszym.

Więcej o programie

Miasto Przyjazne Dzieciom

Klub Szkół UNICEF

Klub Szkół UNICEF

Wszystkie placówki edukacyjne, które chcą upowszechniać wiedzę o prawach dziecka i pomocy humanitarnej wśród swoich podopiecznych, zapraszamy do inicjatywy, jaką jest Klub Szkół UNICEF. W 2019 roku obchodziliśmy jej 10-lecie. Z tej okazji zaproponowaliśmy zaktywizowanie młodzieży szkolnej i zaangażowanie młodych w działania na rzecz społeczności placówki oraz środowiska lokalnego. Zaproponowaliśmy szkołom powołanie wewnątrzszkolnych Klubów Młodych UNICEF. Współpracujący w ramach klubów uczniowie, byli odpowiedzialni za zorganizowanie wspólnie z nauczycielem-opiekunem Klubu Szkół, wyznaczonych w danym miesiącu aktywności. Na każdy miesiąc roku szkolnego przygotowaliśmy inny temat przewodni, który inspirował młodzież do działania.

Więcej o programie

Dzieci w Polsce

UNICEF Polska od 2015 roku prowadzi regularne działania monitorujące warunki i jakość życia dzieci w Polsce. Prowadzimy serwis gromadzący dane i analizy dotyczące 10 obszarów tematycznych: demografii, edukacji, zdrowia, zachowań zdrowotnych, rodziny, pieczy zastępczej, przemocy, wypadków, ubóstwa, uczestnictwa w sporcie i rekreacji. Można w nim również znaleźć informacje dotyczące zmian ustawodawczych oraz działań prowadzonych przez instytucje publiczne na rzecz dzieci.

Serwis dostępny jest pod adresem: dzieciwpolsce.pl

Więcej o programie

Dzieci w Polsce

Szpital Przyjazny Dziecku

Program Szpital Przyjazny Dziecku opracowany przez UNICEF i WHO liczy już sobie ponad 27 lat. Inicjatywa powstała w 1992 roku. Ma na celu propagowanie karmienia piersią noworodków od pierwszych chwil po narodzinach. Szpitale, chcące przystąpić do programu, muszą spełnić rygorystyczne wymagania, których celem jest zagwarantowanie odpowiedniego standardu opieki nad matką i dzieckiem. Jednocześnie w każdej placówce musi być przestrzegany „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”. Daje on matkom możliwość podjęcia świadomej decyzji o sposobie karmienia dziecka, opartej na współczesnej wiedzy medycznej, a nie na reklamach.

Wdrażaniem projektu w naszym kraju zajmuje się Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.

Drużyna UNICEF

Drużyna UNICEF

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że kolejny raz liczne grono biegaczy wystartowało razem z Drużyną UNICEF we wpisanej na stałe w kalendarzu biegaczy, akcji #BiegamDobrze. Wszystkie środki finansowe zebrane w ramach akcji zostały przekazane na pomoc dzieciom w sytuacjach kryzysowych. W 2019 roku w ramach ścieżki charytatywnej, chęć wsparcia działań UNICEF wyraziło 88 biegaczy. Swoje umiejętności mogli sprawdzić w 14. Półmaratonie Warszawskim, 41. Maratonie Warszawskim, Biegu na Piątkę oraz w Sztafecie Maratońskiej. Ich wielkie serce i niesamowita moc w nogach przyczyniły się do zebrania ponad 28 tysięcy złotych.

Więcej o programie

Ambasada Dobrej Woli

W styczniu 2019 roku, przy wsparciu UNICEF Innovation Fund w Nowym Jorku oraz UNICEF Global Fundraising Innovation Team w Genewie, rozpoczęliśmy program Ambasada Dobrej Woli UNICEF. W ramach tego działania, organizujemy inicjatywy łączące społeczności biznesu, startupów, przedsiębiorców społecznych, mediów oraz środowiska akademickiego, działających na rzecz pozytywnej zmiany społecznej. Naszym celem jest pomóc tym podmiotom odkryć społeczne zastosowanie ich działalności i technologii, aby mogły służyć poprawie życia dzieci na całym świecie.

Promujemy „dobrą wolę w biznesie”, czyli odpowiedzialność wobec społeczeństwa i przyszłych pokoleń, dając przy tym przestrzeń osobom działającym na rzecz pozytywnego wpływu. Dodatkowo, organizujemy sesje, podczas których przedsiębiorstwa pozytywnego wpływu mogą zaprezentować swoje pomysły i technologie mające na celu wsparcie działań organizacji humanitarnych oraz otrzymać finansowanie na rozwój swoich pomysłów od inwestorów.

Dzięki uprzejmości Samsung Electronics Polska i White Kanga, wypożyczeniu okularu VR i słuchawek, mogliśmy wykorzystać wirtualną rzeczywistość i przybliżyć codzienność życia dzieci, w krajach objętych wsparciem UNICEF. Seria pokazów odbywała się w przestrzeniach coworkingowych udostępnianych przez The Brain Embassy, podczas spotkań Ambasady Dobrej Woli na uczelniach, eventach oraz z partnerami biznesowymi.

Więcej

Ambasada Dobrej Woli