Dyrektor Generalny UNICEF Polska Marek Krupiński
podpis

W 2019 roku 1 na 4 dzieci żyło w kraju dotkniętym przez konflikt zbrojny lub katastrofę naturalną. Więcej dzieci niż kiedykolwiek, potrzebowało natychmiastowej pomocy i zostało zmuszonych do opuszczenia domów.

W ubiegłym roku UNICEF dotarł z pomocą do milionów niedożywionych dzieci oraz najmłodszych potrzebujących wsparcia w zakresie edukacji i rozwoju. Miliony rodzin uzyskało dostęp do czystej wody, podstawowych usług sanitarnych oraz pomoc humanitarną, udzieloną w 281 sytuacjach kryzysowych w 96 krajach.

Współczesny kryzys uwypukla znaczenie działań UNICEF, prowadzonych w celu wspierania dzieci i młodzieży, ale także pomagania społecznościom w budowaniu silniejszego systemu opieki zdrowotnej, edukacji, ochrony, zapewnienia wyżywienia oraz dostarczania wody czy urządzeń sanitarnych.

Odpowiadając na apel UNICEF Polska, w 2019 roku Darczyńcy przekazali środki przeznaczone między innymi na pomoc dzieciom w Syrii czy Jemenie, objętych działaniami zbrojnymi oraz na walkę z niedożywieniem w krajach takich jak Niger czy Sudan Południowy.

Tradycja pomocy dzieciom jest w Polsce szczególnie żywa. W 2019 roku obchodziliśmy 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, najważniejszego dokumentu zabezpieczającego prawa najmłodszych. Dokument pomógł zmienić na lepsze, życie milionów dzieci na świecie. Jego treść wyznacza normy etyczne i zasady, którymi powinniśmy się kierować w działaniach na rzecz dzieci. Powstanie Konwencji zainicjowała Polska.

Zabezpieczanie i realizacja praw dziecka wymagają ogromnych nakładów i nieustannego wysiłku. Wymierna pomoc Darczyńców indywidualnych, Firm i Partnerów wspiera pozytywne efekty działań prowadzonych na rzecz poprawy sytuacji dzieci. Nie ustawajmy w działaniach.

Serdecznie dziękuję za Państwa zaangażowanie i każdą przekazaną kwotę.

podpis

Marek Krupiński
Dyrektor Generalny
UNICEF Polska

Nasza misja

Jesteśmy organizacją humanitarną i rozwojową, która została powołana przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1946 roku, aby działać na rzecz dzieci na całym świecie. UNICEF niesie pomoc dzięki wsparciu Darczyńców. Globalnie prawie 90% z tych środków jest przeznaczane bezpośrednio na programy pomocowe. W obliczu stojących wyzwań, UNICEF wraz z partnerami niósł w 2019 roku wsparcie dzieciom w sytuacjach kryzysowych w 96 krajach.

więcej
Nasza misja
© UNICEF/Shehzad Noorani

Wspierając UNICEF regularnie

UNICEF365

Od 2012 roku Darczyńcy UNICEF Polska mają możliwość nieść z nami długoterminową pomoc. Wyjątkowy program UNICEF365 to możliwość pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom przez 365 dni w roku.

więcej

Kupując Prezenty bez Pudła

Prezenty Bez Pudła

Zakup wybranego Prezentu bez Pudła to forma darowizny, za którą UNICEF dostarcza wybrany przez Darczyńcę produkt do kraju, w którym jest on najbardziej potrzebny.

więcej

Przekazując UNICEF 1% podatku

Z roku na rok wartość darowizn przekazywanych z 1% podatku dla UNICEF rośnie. Nasi Darczyńcy pomagają w ten sposób ratować 7 milionów dzieci, którym wojny i klęski żywiołowe odebrały dzieciństwo, dostarczając im m.in. żywność, leki czy wodę pitną.

więcej

W ramach akcji

Darczyńcy z Polski zauważają konieczność pomocy w krajach rozwijających się i z dużym zaangażowaniem włączają się w poszczególne akcje organizowane przez UNICEF Polska.

więcej
więcej
Jak wspierał nas biznes
© UNICEF/Shehzad Noorani

Jak wspierał nas biznes

Wszystkie zmiany dokonane przez firmy, w połączeniu z działaniami pojedynczych osób, przynoszą pozytywne efekty na rzecz poprawy sytuacji dzieci na świecie. Rok 2019 okazał się rokiem pełnym wyzwań. Firmy, które chciały zaangażować się i wspierać dzieci na całym świecie mogły dołączyć między innymi do programu „Firma z sercem”, który prowadzimy już od kilkunastu lat. Mogły również zostać partnerem akcji „Przyjaciel UNICEF” zainicjowanej w drugiej połowie 2018 roku. Większym przedsiębiorstwom proponowaliśmy również partnerstwa lokalne lub dedykowane programy.

więcej

więcej

W 2019 roku obchodziliśmy 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to najważniejszy dokument dotyczący praw dziecka nazywany Konstytucją praw dziecka.

Od czasu powstania w 1989 roku, dokument pomógł zmienić na lepsze życie milionów dzieci na całym świecie. Dla UNICEF Konwencja jest wyznacznikiem norm etycznych i zasad, którymi powinniśmy się kierować w działaniach na rzecz dzieci. Na naszym kraju spoczywa szczególna odpowiedzialność monitorowania i przestrzegania praw dziecka, gdyż to właśnie Polska była inicjatorem powstania Konwencji, i to nasz kraj przedłożył na forum międzynarodowym w 1979 roku jej pierwszą wersję. Po wielu latach prac i uzgodnień, w 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument. Gwarantuje on wszystkim dzieciom na świecie prawo do życia, prawidłowego rozwoju i wykorzystania w pełni swojego potencjału. Przywódcy państw, przedstawiciele biznesu oraz społeczność międzynarodowa powinni wypełniać złożone zobowiązania i podejmować kolejne działania na rzecz realizacji praw dziecka.

więcej

30-lecie uchwalenia Konwencji o prawach dziecka